Innmelding Videregående kurs

Innmeldingsskjema

Fields

Fornavn: *
Etternavn: *
Adresse: *
Postnummer: *
Poststed: *
Mobilttelefon:
Skrives inn som: xxxxxxxx (45455454) 8 siffer
Annen telefon:
Dette feltet fylles ut såfremt du kun har fasttelefon og/eller kun kan treffes på en annen telefon enn din egen.
E-postadresse: *
Fødselsdato: *
Hvis du får problem med å velge riktig måned/år, kan du skrive inn data som flg.: dd/mm/åååå (05/10/1960)
Kommentarer:
Her skriver du inn opplysninger du mener er vesentlige og som ikke kommer frem i noen av feltene ovenfor.
Bekrefter at jeg er over 18 år: *
Såfremt deltaker er under 18 år, må vi ha en bekreftelse fra foresatte.
Hvordan hørte du om oss?
Velg ved å klikke på det alternativet som passer
Har du gjennomført nybegynnerkurs?
Velg JA, hvis du har gjennomført nybegynnerkurs i regi av Nidaros Trekkspillklubb. Hvis du velger NEI, ber vi om at du skriver litt i kommentarfeltet om hvilket nivå du selv mener du har.
Jeg har lest kursreglement for videregående *
Jeg har lest og forstått kursreglement, og er klar over at påmeldingen er bindende. Kursreglementet måtte du lese før du kom til denne registreringssiden. Vi gjør oppmerksom på at videregående kurs har avgift som betales første kurskveld.
Dette er side 1 av 3. Du må komplettere alle stegene over før du kan sende inn skjemaet. Klikk deretter på Fortsett.